Η Olympus, από το 2004, προσφέρει
εξατομικευμένες λύσεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα και αναπτύσει customized υπηρεσίες
προς εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

LOGISTICS

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

REPACKAGING

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο.Φ.

ISO 9001:2015          ISO 13485:2015          GDP          ΔΥ8δ 1348/2004