Ποιοι Είμαστε

Η Olympus, από το 2004, διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες του ευρύτερου κλάδου της υγείας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με το έμπειρο προσωπικό μας και την σύγχρονη υποδομή αναπτύσσουμε customized υπηρεσίες προς εταιρείες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Στα πλαίσια της συνεχόμενης ανάπτυξης η Olympus δημιούργησε, τα τελευταία 5 χρόνια, τμήμα παραγωγής παρέχοντας υπηρεσίες δευτερογενούς συσκευασίας και προωθητικής ανασυσκευασίας.

Αποστολή & Όραμα

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υψηλής αξίας customized υπηρεσιών στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο, αποτελώντας έναν αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα για να σωθεί μια ζωή.

Όραμά μας η Olympus να αποτελέσει στρατηγικό σύμμαχο για τις σημαντικότερες εταιρείες του ιατροφαρμακευτικού κλάδου, σε όλο το εύρος των υπηρεσιών (one-stop-shop), συμβάλλοντας καθοριστικά στην παροχή του σημαντικότερου αγαθού για τον άνθρωπο, την Υγεία.

Σύγχρονη Υποδομή

Κτήριο επιφάνειας 1500μ2 στη Ν. Ιωνία, διοίκηση και αποθήκες

Κτήριο επιφάνειας 800μ2 στο Ν. Ηράκλειο, αποθήκες και παραγωγή

Κτήριο επιφάνειας 500μ2 στη Θεσσαλονίκη, γραφεία και αποθήκες.

Ιδιόκτητος στόλος 30 οχημάτων